Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

KIEROWNIK PCPR

mgr Monika Cebrat

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PCPR

mgr Agata Lach

 

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Anna Niedoba-Górny – główny księgowy

mgr Ewa Kalamus - główny specjalista

mgr Lucyna Bugaj – specjalista ds. księgowych

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY, ŚRODKI POMOCNICZE

Ewelina Urbaniec – starszy inspektor

 

RODZINY ZASTĘPCZE,  PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

mgr Teresa Wróbel – starszy pracownik socjalny

mgr Ewelina Gołek – koordynator i specjalista ds. rodziny

mgr Natalia Harędzińska - specjalista pracy socjalnej

mgr Joanna Juraszek - pracownik socjalny, Doradca ds. osób niepełnosprawnych

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE,  PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE TYCH PLACÓWEK
I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

mgr Joanna Lubos  –   specjalista pracy socjalnej

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

mgr Paulina Gorczyca  – psycholog

mgr Dominika Walicka - psycholog

mgr Marta Samsel  – główny specjalista

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Joanna Juraszek – pracownik socjalny, Doradca ds. osób niepełnosprawnych

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Katarzyna Urbaniec   – inspektor

mgr Ewelina Raczek – specjalista

mgr Anna Czerwińska - pedagog

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

mgr inż. Joanna Paleczna – inspektor

 

INFORMATYK

inż. Michał Gruszka

 


 

ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Adam Szyma - sekretarz zespołu

mgr Katarzyna Cebrat - Raczek - referent

mgr Monika Nowak - inspektor

mgr inż. Patrycja Przetak - referent