Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu jest

mgr Monika Cebrat